Coaching en advies voor werk en (chronische) ziekte

In 2020 heb ik de certificeringsopleiding Ervaringsdeskundig Coach 2020 behaald, verzorgd door het Centrum (Chronisch) Ziek en Werk. Dat betekent voor u als dat ik een betrouwbare methodiek hanteer met herstel- en succesfactoren voor de combinatie van werk en (chronische) ziekte.
Het moment waarop ik als coach in beeld kom, is verschillend. Belangrijk te weten is welk perspectief de werknemer en de werkgever hanteren. Dat bepaalt ook of er re-integratie 1e spoor of 2e spoor kan plaatsvinden: in de eigen organisatie of daarbuiten. Soms ligt er al een rapport over passende werkzaamheden. In alle gevallen in een plan van aanpak nodig en daarin bied ik deskundigheid. Ik ben bekend met de rol van het UWV, met arbeidsdeskundig onderzoek en deskundigen oordeel.

Het kenmerk van mijn coaching is het stimuleren van veerkracht en zelfregie van de cliënt. Voor zelfregie bied ik een analyse van het individuele talentenprofiel. We kijken daarin samen wat er wel kan, in plaats van wat er niet kan.
Door mijn certificeringsopleiding kan ik werksituaties evalueren in relatie tot individuele belastbaarheid en over- en onderprikkeling. Soms is er te veel stress en leidt dat tot overprikkeling. Soms vraagt het aangeboden werk juist te weinig van de cliënt, wat ook niet goed is. We noemen dat onder prikkeling. Een overzicht van het individuele "speelveld" helpt mensen in te zien hoe de energieverdeling per dag verloopt.

Een succesvolle re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer. Daarin ben ik uw deskundig adviseur en coach.

Cirkel III
Marlies van Velzen