Training, Opleiding en Ontwikkeling

Empowerment, macht- en machtsmisbruik, diversiteit en inclusie zijn de thema’s waarvoor organisaties mij hebben gevraagd om trainingen en opleidingen te verzorgen. Momenteel worden er twee trainingen en 1 workshop aangeboden.

1e Training Tegen Arbeidsdiscriminatie, Voor Inclusief Werken"

Vraagstelling: hoe kan het bewustzijn in het bedrijf vergroot worden op dagelijkse vormen van arbeidsdiscriminatie? Hoe kunnen management en medewerkers elkaar daarbij scherp houden?

Doelstelling: na afloop kennen management en medewerkers de mogelijke vormen van arbeidsdiscriminatie, en de stapeling van menselijke kenmerken (intersectionaliteit), het beleid en gewenste acties waaronder de eigen rol van eenieder. Daarbij zijn zij zich bewust van de gevaren van het bystanders effect1, en kunnen zij dit hanteren in het voordeel van een veilige werkomgeving.

Neven.pro biedt een training voor maximaal 300 mensen in uw organisatie op locatie, volgens het train-the-trainers model. Als de training door Corona niet door kan gaan op locatie, wordt er een onlinetraining georganiseerd, bijvoorbeeld met Googleteams.
Als oprichter van Neven.pro combineer ik in mijn aanpak professionele werk- en trainingservaring en wetenschappelijke analyse en duiding. Mijn ervaring is als mensen in de organisatie zelf hun collega’s trainen dit helpt tegen het bystanders effect. Deze vorm van trainen draagt bij aan cultuurbeweging: het onderwerp wordt van hen. Kritieke factor is wel dat het management actief meedoet tot en met het einde.
Meer informatie over deze training kunt u hier aanvragen.

Klik hier voor meer informatie (PDF)

2e Training "Diversity of thought met MBTI"

Deze training op maat is gericht op het verbeteren van samenwerking in teams. De onderlinge effectiviteit wordt verbeterd door het ontdekken en bewust inzetten van diversity of thought.
De Myers Briggs Type Indicator (MBTI)is bij uitstek een methode om de individuele verschillen in energie, waarneming, besluitvorming en werkstijl te verkennen. Samen relateren we de uitkomsten een elkaar, en aan de strategische doelen van bedrijf of bedrijfsonderdeel. Meer informatie over deze training kunt u hier aanvragen.

3e Training "De ongehoorde stem van de vrouw"

Weerbaarheidstraining bij machtsmisbruik en ongewenst gedrag.

Deze training is gericht op empowerment van vrouwen tegen ongewenst gedrag in organisaties. De training geeft inzicht in dominante patronen in de organisaties, in het eigen handelingsrepertoire en het stellen van grenzen, met gebruikmaking van recente wetenschappelijke kennis naar diversiteit en inclusie. Meer informatie over deze training kunt u hier aanvragen.

In deze training werkt ik samen met drs. Shielta Ramautarsing, die zich als gedragsdeskundige met professionele kennis en levenservaringen op het thema in- en uitsluiting inzet voor het vergroten van eigen kracht en gelijkwaardig moreel leiderschap. Zij is auteur van het autobiografische boek "De kracht van Zijn wie ik ben."

Deze training is eind 2019/ begin 2020 hebben we in opdracht voor de Nederlandse Politiebond voor politievrouwen uitgevoerd als "Politievrouwen, hart en power."

Klik hier voor meer informatie (PDF)

Referenties

Een hele fijne training die in iedere organisatie heel erg belangrijk gaat worden. Een goede start voor iedereen om zich bewust te worden van bijvoorbeeld veranderingen “anders denken en wat zou het beter kunnen maken om een kwalitatieve en prettige werkomgeving te creëren. (Politievrouw)

De training is inzicht gevend in de huidige cultuur van de politieorganisatie. Het was empowering als het gaat om inzicht in mijn rol en mogelijkheden hierin. Ik hecht veel waarde aan een veilige werkomgeving, De verandering is ingezet en ik draag hier graag aan bij. (Politievrouw)


4e Workshop "Op kleur komen"

Deze workshop is gericht op werknemers die zichzelf hebben verloren in een crisis op het werk, of in persoonlijke omstandigheden. Zij kunnen weer op kleur te komen, door hun unieke powertype te ervaren. Wat gaan we doen? We helpen je welke kleur jou helpt te (her)ontdekken wat je talenten en drijfveren zijn, hoe je in het leven staat, hoe je de dingen voor elkaar krijgt.

In het tweede deel van de workshop gaan we verder op je recente ervaring: de crisis. Welke krachten doen jouw kleur verbleken? Je leert te werken met je kracht en schaduw, waarin ook aandacht is voor je psychologische kenmerken van type persoonlijkheden en de risico’s voor het verbleken van je kleur.

In deze workshop werk ik samen met Nan Banens, imagospecialist en loopbaancoach. Zij kan aangeven hoe je je persoonlijke effectiviteit kan hervinden en versterken als innerlijke kracht ("wat heb je in huis?"), en hoe dit verbonden wordt met je uiterlijke kracht ("wat straal je uit?"). Meer informatie over deze workshop kunt u hier aanvragen.

Klik hier voor meer informatie (PDF)